Menu Close

Kontakta oss

Skorstensrenovering​

En tät rökkanal är ett måste för att kunna elda säkert.

Vi rekommenderar att ni provtrycker skorstenen minst vart 5.e år, för att se till att inga skador uppkommit som ex sättningar, kondensskador, frostsprängningar etc.
Eldar man i en otät skorsten finns det en stor risk att rökgaser sprider sig till allmänventilationen och vi andas in farliga gifter som kolmonoxid, svavel, tjära mm.

En annan minst lika viktig aspekt är att vid en soteld som ofta kommer upp i temperaturer på 1200-1400°C, och utsätter skorstenen för enorma påfrestningar, gör att en mindre otäthet kan få elden att sprida sig snabbt till husets andra byggnadsdelar och huset blir övertänt.

Vi utför alla typer av skorstensrenoveringar med typ- och miljögodkända produkter, och vi lämnar alltid 10 års garanti.

Skorstensrenoveringar vi utför:

Vår metod för glidgjutning

För att beställa en Skorstensrenovering, kontakta oss direkt genom att fylla i formuläret här på sidan, eller klicka här.