Menu Close

Kontakta oss

Rengöring av frånluft​

Varför rengöra frånluften i sitt hem?

Förbättringar du kan förvänta dig efter rengöring.

På grund utav smuts så påverkas flödena i ventilationssystemet och det för med sig negativa effekter så som att mindre luft passerar systemet och för att få samma mängd luft att cirkulera krävs att fläktarna arbetar hårdare. Det har konsekvenser såsom sämre inomhusklimat, en högre elförbrukning och mer slitage på utrustningen i hemmet.

För att få en funktionsduglig och driftsäker ventilation som dessutom minskar risken för hälsoproblem är en ventilationsrengöring viktig.

Ventilationstjänst Norden hjälper dig med skötsel av frånluftsventilationen, primärt i våtutrymmen som är en viktig del i kedjan när det gäller att hålla rätt fuktnivå som i längden motverkar mögel.

Frånluft före och efter rensning:

För att beställa en Rengöring av frånluft, kontakta oss direkt genom att fylla i formuläret här på sidan, eller klicka här.