Menu Close

Kontakta oss

Sanering

Har ditt hem, fastighet eller lokal blivit utsatt för klotter?​

Ett tyvärr allt vanligare brott de senaste åren. Om du har råkat ut för klotter på din fastighet så är det viktigt att försöka få bort det så fort som möjligt för att undvika att fler kommer och klottrar, det brukar tyvärr utspela sig ungefär så.

Att snabbt agera mot klotter sänder en signal att här accepterar vi inte denna typ av skadegörelse, och då klottret försvinner snabbt minskar risken för att bli utsatt ännu en gång. Vi på VVS-Tjänst Norden utför sanering utav klotter på de vanligaste ytorna, alltid till ett på i förhand överenskommet fast pris. Det är inte alltid lätt att säga hur lång tid en sanering tar då detta påverkas av yta och material m.m, men ni kan på så vis  känna er trygga med att kostnaderna inte skenar iväg.

Klotterborttagning.

AGS-metoden är en effektiv teknik för sanering som man kan använda vid såväl klotter som luftföroreningar. Arbetssätt och val av medel anpassas efter det aktuella underlaget, miljön och vilken utrustning som står till förfogande.

Klotterborttagare appliceras på den nedklottrade ytan med roller, pensel eller spruta. När klotterborttagaren fått verka på ytan avlägsnas den och det upplösta klottret med hett vatten under högtryck (om ytan tål detta). Klottret avlägsnas från exempelvis, betong, granit, gnejs, oorganisk färg, behandlat trä, kakel och vissa plaster. Samtliga rengöringsmedel är helt fria från aromatiska och klorerade kolväten. De är biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s normer.

Klotterskydd

Klotterskyddet är en form av färglöst skikt som läggs på en helt ren yta för att förhindra klotter att fastna och tränga in i underlaget. Det görs i två påläggningar. Att ta bort klotter från en klotterskyddad yta är betydligt enklare än från en oskyddad. Den skyddade ytan spolas enkelt av med varmt vatten. En annan aspekt är ekonomin – Det är betydligt billigare att ta bort klotter från en skyddad yta än från en oskyddad. Klotterskydden har en livslängd om ca 5 år.

För att beställa en Sanering, kontakta oss direkt genom att fylla i formuläret här på sidan, eller klicka här.